Concessions d'Aigua

 

El regadiu es nodreix de l'embassament de "Els Guiamets" d'ús exclusiu per a reg. L'embassament va entrar en funcionament a la dècada dels 70.

La Comunitat de Regants disposa d'una concessió d'aigües del Pantá de Els Guiamets per a reg de 1.500 l/s atorgada per decret el 27 de juliol de 1944.
Actualment, la dotació d'aigua és de 2.205 m³/ha y any.

Documents d'interès

  • Document aclaridor sobre la concessió d'aigua.