Infraestructura de reg

La zona regable és extremadament sinuosa i dispersa, observant grans diferències de cota no només dins de cada un dels sectors de reg, sinó també entre les parcel·les proveïdes per cada hidrant multiusuari.

Per al proveïment hídric de la zona de reg a pressió es compta amb 5 estacions de bombament, totes elles regulades manométricamente. Les característiques fonamentals de cadascuna d'elles s'exposen en el següent quadre:


Identificación

Potència instal.lada (kW)

Nombre de bombes (Ud)

Cabal unitari (m³/h)

Alçada elevació (mca) 

Tosseta

75x4

4

117

141

Masroig

160x4

4

371

107

Tivissa

132x4

4

202

142

Mora

90x4

4

295

74

La Serra

22x3

3

70

60


Les estacions de bombament de Tivissa i Mora són a la mateixa nau de bombament, igual que les estacions de bombament de Tosseta i Masroig.

Totes les estacions de bombament estan dotades de cabalímetres electromagnètics i de sondes de pressió en l'aspiració i en la impulsió.

   

Es disposa aproximadament de 164 casetes amb hidrants multiusuari i un total de 824 preses (comptadors). Aquestes preses de reg estan compostes per un comptador multichorro, vàlvula hidràulica amb solenoide per a la seva obertura i tancament i segons la pressió a la zona de la rede amb pilots reductors de pressió. 

 

Pot consultar la nostra zona regable i infraestructura de reg en el nostre Visor de mapas GIS