Ordenances i Reglament de la Comunitat de Regants


Consulta les Ordenances de la nostra Comunitat de Regants (Text refós, ratificat a la Junta General de 26 de gener de 2014).