El Pantà de Els Guiamets

 

El regadiu es nodreix de l'embassament de "Els Guiamets" d'ús exclusiu per a reg, que regula l'aigua del riu Asmat. L'embassament va entrar en funcionament a la dècada dels 70.

L'embassament de Guiamets està format per una presa de gravetat de formigó:

  • Alçada de la presa: 45 m

  • Tipus de presa: Gravedat

  • Capacidat embassament: 9,7 hm³

  • Capacidat aprofitable reg: 9,2 hm³

  • Cota de coronació: 178 msnm

  • Cota mitjana de la làmina d'aigua: 150 msnm

  • Cota de fonamentació: 128 msnm