Subvenció PDR 2014-2020

La Comunitat de Regants del Baix Priorat té com a objectiu la millora constant de les seves infraestructures, així com la gestió i manteniment de les mateixes. Dins d'aquests objectius es troba la reducció del consum energètic, per aquest motiu, la Comunitat de Regants del Baix Priorat va realitzar en la campanya de reg 2017 una auditoria energètica de les seves instal·lacions, en la qual, es van identificar punts d'actuació per millorar l'eficiència energètica de la comunitat.

Posteriorment, la RESOLUCIÓ ARP/1285/2018, de 8 de juny, va convocar els ajuts destinats a la millora de les comunitats de regants en el marc del Programa de Desenvolupament  Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020.

A l'empara de les ajudes descrites anteriorment, la Comunitat de Regants del Baix Priorat, va concórrer a elles i va ser beneficiària de les ajudes.

PROJECTE DE MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUTOMATITZACIÓ I CONTROL DEL CONSUM D'AIGUA A LA COMUNITAT DE REGANTS DEL BAIX PRIORAT (TARRAGONA)

Objectius:

  • Reduir el consum i cost energètic

  • Incorporar noves tecnologies en sistemes d'automatització i control del consum d'aigua 

Resultats previstos:

  • Estalvi energètic: 191.757 kWh/any

  • Estalvi tones equivalents de petroli: 16,49 (tep)

  • Estalvi econòmic: 31.237 €/any

Aquesta actuació està cofinançada al 43% pel Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural (FEADER).

Operació:

  • Modernització de regadius

  • Actuació del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020, cofinançada per:Enllaç a pàgina web de la Comissió Europea: